Mijn favorieten

Huis Taxeren

U wilt de waarde weten van uw woning om voor u bekende redenen. Een taxatie geeft u hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet.

Wij zijn ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee tevens een gecertificeerde taxateur. Wij hebben de verplichting een periodieke hercertificering te ondergaan. Zo blijft bij ons de kwaliteit van onze kennis gewaarborgd.

Landelijk erkend
NVM-makelaars hanteren strikte regels bij het maken van een taxatie. Deze wordt dan ook veelal door de geldverstrekkende instellingen in Nederland en daarbuiten erkend. Ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) erkent taxaties van NVM-Makelaars.

Omvangrijke database
De NVM is met ruim 4000 makelaars de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van makelaardij en vastgoedwaarderingen.
Elke NVM-makelaar is aangesloten op de NVM-database voor particulier vastgoed. Hierin worden alle gegevens van uw woning vastgelegd als er opdracht tot verkoop wordt gegeven. Dit is dan ook de meest omvangrijke database voor woningen in Nederland. Wij hebben dan ook meer referenties voor de taxatie tot onze beschikking ten opzichte van andere makelaars.
Tevens beschikken wij over zeer veel kwalitatief goede informatie, omdat de gegevens volgens uniforme regels vergaard en verwerkt worden.

Doel taxatie
De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij zullen u daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling informeren. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.

De taxatie
Nadat het doel van de taxatie duidelijk is vastgesteld, zullen wij op een afgesproken tijdstip uw woning taxeren. Hiervoor hebben wij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie letten wij onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen. Taxatierapport Wij leggen na de taxatie al onze bevindingen in een taxatierapport vast. Naast een uniforme meetwijze hanteren wij bij taxaties ook een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is echter geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt.

Taxatie-instituut
Als extra zekerheid kan de makelaar/taxateur zijn taxatierapport laten controleren door een validatie-instituut. De meeste banken stellen deze controle door een validatie-instituut verplicht. Wij werken samen met verschillende validatie-instituten. Voornamelijk het NWWI (Mede opgericht door de NVM) en Taxateursunie, Bij taxaties voor woningfinanciering welke door een taxatie-instituut is gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek.

Aanvraag taxatie
Wilt u een taxatie bij ons aanvragen dan kan dit via de onderstaande link:
NWWI